Göğüs Cerrahisi KliniğiGÖĞÜS CERRAHİSİ


Klinik Ulaşım Bilgisi

Göğüs Cerrahisi klniğimiz C Blok 4. katta  sağlık hizmeti sunmaktayız.


Genel Bilgi

Göğüs  bölgesinde cilt, kaslar ve kemikler (kaburgalar veya omurlar) ile akciğerler ve zarları, nefes borusu, yemek borusu, timüs bezi, bazı damar ve sinirler ile lenf bezleri ayrıca diyafram zarı bulunmaktadır. Her ne kadar bu alanın içinde bulunsa da kalp ile ilgili cerrahi hastalıklar, kalp cerrahisi branşı tarafından tedavi edilmektedir. Yine bu alan içinde bulunuyor olsa da meme dokusu ile ilgili hastalıklar da genel cerrahi uzmanları tarafından tedavi edilmektedir.


Akciğer Kanseri

Akciğer kanserlerinde erken evrelerde cerrahi tedavi yüz güldürücüdür. Erken evrede yakalanarak uygun bir şekilde tamamen çıkarılmış bir tümörü olan hastanın, kanserden tamamen kurtulması mümkündür. Yakalanan evre ne kadar küçükse bu olasılık o kadar artar. 1 cm’ lik tümörlerde bu oran yüzde 90 civarındadır.

Bu nedenle, akciğer kanserinin tanısını erken yakalamak için, özellikle sigara içen herkesin yılda bir kez röntgen grafisi ile kontrol edilmesi uygun olur.


Göğüs Travmaları (Yaralanmalar)

Trafik kazası ya da düşme gibi nedenlerle yada ateşli silah, kesici-delici aletlerle göğüs bölgesinde oluşan kırıklar, kanamalar veya organ yaralanmaları göğüs cerrahisi tarafından tedavi edilmektedir. Bazı kırıklarda evde ağrı kesici tedaviler yeterliyken, kanama ve iç organ yaralanması durumlarında yatarak tedavi gerekmektedir.


Akciğer Kist Hidatiği

Ülkemizde oldukça sık rastlanmaktadır. Tedavisi cerrahi müdahale ile mümkün olan bir hastalıktır. Kötü huylu değildir. Çoğunlukla, aşısız ve köy ortamında yetişen kedi ve köpeklerin tüyünde bulunan parazit yumurtalarından oluşur. Şehirde yetişen, çiğ et yemeyen veya aşılı evcil hayvanlarda bulunmaz.


Göğüs Boşluğunda Sıvı Toplanması (Plörezi)

Birçok akciğer ve akciğer dışı hastalığa bağlı olarak göğüs boşluğunda sıvı birikmesi ortaya çıkabilir. Bazı akciğer dışı hastalıklarla beraber, akciğer ve akciğer zarı kanseri, zatürre gibi birçok akciğer hastalıklarında görülebilir. Cerrahi tedavi, genellikle sıvının ince bir tüp aracılığı ile boşaltılmasıyla gerçekleştirilir.


Bölgesel Aşırı Terleme (Hiperhidrozis)

El, koltuk altı ve yüz bölgelerinde fazla terleme ve aşırı yüz kızarması gibi durumlarda cerrahi tedavi de uygulanmaktadır. Bu kişiler söz konusu şikâyetleri nedeni ile bazen sosyal hayatlarında bazen de mesleki olarak sorunlar yaşamaktadır.

Sempatik hiperaktviteye bağlı olabilen bu hastalıkta kapalı cerrahi (Video-Torakoskopik Sempatektomi) uygulanmaktadır.

Uzun yıllar önce sağ ve sol olmak üzere iki ayrı seansta uygulanan ETS bugün anestezi uygulamalarının gelişmesi ve cerrahi deneyimlerin artması ile aynı seansta 2 cm lik kesilerden iki taraf birden aynı seansta yapılmaktadır.

Bu ameliyattan sonra hastalar, ertesi gün evlerine gidebilmektedirler. Operasyon sonrası 2 gün istirahat sonrasında işinin başına dönebilir.

 

Akciğerin sönmesi (Pnömotoraks)

Göğüs boşluğu içerisinde hava birikmesi, akciğer zarındaki hava kabarcıkları (Bül) yırtılmasına bağlı gelişir. Çoğu kez kendiliğinden, istirahat halindeyken olur. Meydana geldiği tarafta ağrı ve nefes darlığı olur. Tedavisinde göğüs boşluğundaki hava geniş bir diren ile boşaltılır, kapalı sualtı drenajı uygulanır. Bu tedaviyle iyileşme görülmediğinde yırtılan bölgenin cerrahi olarak kapatılması gerekir.

 

Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma)

Son yıllarda ülkemizde sıkça görülmesine rağmen nadir tümörler arasında yer alan bu kanser çeşidi akciğer, kalp ve karın organlarından köken alan habis bir tümördür. Göğüs bölgesinde sıvı birikimi ile kendini gösterir. Çoğu kez kanserojen mineral maruziyetine bağlı olarak ortaya çıkar ve en fazla akciğer zarında görülür.


Akciğer Zarı İltihaplanmaları (Ampiyem)

Akciğer ve bronşların iltihaplanması, cerrahi sonrası bronş ile akciğer zarları arası boşluk ile bağlantı oluşması ya da kalan boşluğun iltihaplanması sonucu olarak rastlanan problemlerdir. Ampiyem denilir ve cerrahi tedavi ile birlikte uygun antibiyotik tedavisini gerektirir.


Göğsün Şekil Bozuklukları (Göğüs Deformiteleri)

Göğüs kafesi, doğuştan gelen bazı sebepler ile özellikle ön-orta kısımda bazı anormallikler gösterebilir. Bunların başlıcaları: Göğüs kafesinin ortasının çökme göstermesi, göğüs kafesinin çıkıntı yapmasdır. Her iki durumda da cerrahi yöntem ile düzeltme yapılabilmektedir.


Diyafragma Fıtığı (Herniasyon)

Kazalar, yüksekten düşmeler, darbeler veya doğumsal nedenler sonucu karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran zarda meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların göğüs boşluğu içine girmesi sonucu oluşan problem; diyafragma fıtığı olarak adlandırılır. Tedavisi cerrahidir.

 


Göğüs Cerrahisi Kliniği HakkındaGÖĞÜS CERRAHİSİ


Klinik Ulaşım Bilgisi

Göğüs Cerrahisi klniğimiz C Blok 4. katta  sağlık hizmeti sunmaktayız.


Genel Bilgi

Göğüs  bölgesinde cilt, kaslar ve kemikler (kaburgalar veya omurlar) ile akciğerler ve zarları, nefes borusu, yemek borusu, timüs bezi, bazı damar ve sinirler ile lenf bezleri ayrıca diyafram zarı bulunmaktadır. Her ne kadar bu alanın içinde bulunsa da kalp ile ilgili cerrahi hastalıklar, kalp cerrahisi branşı tarafından tedavi edilmektedir. Yine bu alan içinde bulunuyor olsa da meme dokusu ile ilgili hastalıklar da genel cerrahi uzmanları tarafından tedavi edilmektedir.


Akciğer Kanseri

Akciğer kanserlerinde erken evrelerde cerrahi tedavi yüz güldürücüdür. Erken evrede yakalanarak uygun bir şekilde tamamen çıkarılmış bir tümörü olan hastanın, kanserden tamamen kurtulması mümkündür. Yakalanan evre ne kadar küçükse bu olasılık o kadar artar. 1 cm’ lik tümörlerde bu oran yüzde 90 civarındadır.

Bu nedenle, akciğer kanserinin tanısını erken yakalamak için, özellikle sigara içen herkesin yılda bir kez röntgen grafisi ile kontrol edilmesi uygun olur.


Göğüs Travmaları (Yaralanmalar)

Trafik kazası ya da düşme gibi nedenlerle yada ateşli silah, kesici-delici aletlerle göğüs bölgesinde oluşan kırıklar, kanamalar veya organ yaralanmaları göğüs cerrahisi tarafından tedavi edilmektedir. Bazı kırıklarda evde ağrı kesici tedaviler yeterliyken, kanama ve iç organ yaralanması durumlarında yatarak tedavi gerekmektedir.


Akciğer Kist Hidatiği

Ülkemizde oldukça sık rastlanmaktadır. Tedavisi cerrahi müdahale ile mümkün olan bir hastalıktır. Kötü huylu değildir. Çoğunlukla, aşısız ve köy ortamında yetişen kedi ve köpeklerin tüyünde bulunan parazit yumurtalarından oluşur. Şehirde yetişen, çiğ et yemeyen veya aşılı evcil hayvanlarda bulunmaz.


Göğüs Boşluğunda Sıvı Toplanması (Plörezi)

Birçok akciğer ve akciğer dışı hastalığa bağlı olarak göğüs boşluğunda sıvı birikmesi ortaya çıkabilir. Bazı akciğer dışı hastalıklarla beraber, akciğer ve akciğer zarı kanseri, zatürre gibi birçok akciğer hastalıklarında görülebilir. Cerrahi tedavi, genellikle sıvının ince bir tüp aracılığı ile boşaltılmasıyla gerçekleştirilir.


Bölgesel Aşırı Terleme (Hiperhidrozis)

El, koltuk altı ve yüz bölgelerinde fazla terleme ve aşırı yüz kızarması gibi durumlarda cerrahi tedavi de uygulanmaktadır. Bu kişiler söz konusu şikâyetleri nedeni ile bazen sosyal hayatlarında bazen de mesleki olarak sorunlar yaşamaktadır.

Sempatik hiperaktviteye bağlı olabilen bu hastalıkta kapalı cerrahi (Video-Torakoskopik Sempatektomi) uygulanmaktadır.

Uzun yıllar önce sağ ve sol olmak üzere iki ayrı seansta uygulanan ETS bugün anestezi uygulamalarının gelişmesi ve cerrahi deneyimlerin artması ile aynı seansta 2 cm lik kesilerden iki taraf birden aynı seansta yapılmaktadır.

Bu ameliyattan sonra hastalar, ertesi gün evlerine gidebilmektedirler. Operasyon sonrası 2 gün istirahat sonrasında işinin başına dönebilir.

 

Akciğerin sönmesi (Pnömotoraks)

Göğüs boşluğu içerisinde hava birikmesi, akciğer zarındaki hava kabarcıkları (Bül) yırtılmasına bağlı gelişir. Çoğu kez kendiliğinden, istirahat halindeyken olur. Meydana geldiği tarafta ağrı ve nefes darlığı olur. Tedavisinde göğüs boşluğundaki hava geniş bir diren ile boşaltılır, kapalı sualtı drenajı uygulanır. Bu tedaviyle iyileşme görülmediğinde yırtılan bölgenin cerrahi olarak kapatılması gerekir.

 

Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma)

Son yıllarda ülkemizde sıkça görülmesine rağmen nadir tümörler arasında yer alan bu kanser çeşidi akciğer, kalp ve karın organlarından köken alan habis bir tümördür. Göğüs bölgesinde sıvı birikimi ile kendini gösterir. Çoğu kez kanserojen mineral maruziyetine bağlı olarak ortaya çıkar ve en fazla akciğer zarında görülür.


Akciğer Zarı İltihaplanmaları (Ampiyem)

Akciğer ve bronşların iltihaplanması, cerrahi sonrası bronş ile akciğer zarları arası boşluk ile bağlantı oluşması ya da kalan boşluğun iltihaplanması sonucu olarak rastlanan problemlerdir. Ampiyem denilir ve cerrahi tedavi ile birlikte uygun antibiyotik tedavisini gerektirir.


Göğsün Şekil Bozuklukları (Göğüs Deformiteleri)

Göğüs kafesi, doğuştan gelen bazı sebepler ile özellikle ön-orta kısımda bazı anormallikler gösterebilir. Bunların başlıcaları: Göğüs kafesinin ortasının çökme göstermesi, göğüs kafesinin çıkıntı yapmasdır. Her iki durumda da cerrahi yöntem ile düzeltme yapılabilmektedir.


Diyafragma Fıtığı (Herniasyon)

Kazalar, yüksekten düşmeler, darbeler veya doğumsal nedenler sonucu karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran zarda meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların göğüs boşluğu içine girmesi sonucu oluşan problem; diyafragma fıtığı olarak adlandırılır. Tedavisi cerrahidir.

 


12 Nisan 2022