Kliniklerimiz

Mahkum BirimiMAHKUM BİRİMİ

Ulaşım

Mahkum polikliniği C blok Z1 katında yer alır. Mahkum Servisi C Blok Z Katında yer alır.

Mevzuat

26.01.2017 tarihinden itibaren Sağlık bakanlığı,İçişleri Bakanlığı ve Adalet bakanlığının ortaklaşa hazırladığı protokol gereği;Cezaevinde yatmakta olan tutuklu ve hükümlülerin hastaneye

sevk ,muayene ve yatış işlemleri yeniden düzenlenmiştir.Bu protokole uygun olaraktan İsparta Şehir Hastanesinde Mahkum Birimi oluşturulmuştur.

Mahkum Birimi;Mahkum polikliniği ve mahkum servisinden ibarettir.İki adet poliklinik,numune alma bölümü, kolluk odası,girişte sekreter bankosu ve iki nezarethaneden ibarettir.Muayene

için getirilen mahkumlar öncelikle girişteki nezarethaneye alınırlar.Bulundukları cezaevi doktoru tarafından ilgili polikliniğe triajı yapılmış olarak sevkedilmişlerdir.Girişleri sekreter

tarafından yapıldıktan sonra ilgili branş doktoru (İcapcı veya konsültasyon hekimi) çağrılır ve muayenesi yaptırılır.Şayet dok­tor tarafından tetkik istenirse,numune alma odasında kan ,idrar

vb.numuneler alınarak pnomatik vasıtasıyla laboratuvara gönderilir.Röntgen ,mr,tomografi ve ultrasonografı tetkikleri için mahkum yukarı gönderilmektedir. Göz, kbb,kardiyoloji ve

kadındoğum poliklinikleri,özellikli muayene aparatlarına sahip oldukları için;Bu bölümlere şevkli mahkumlar ilgili polikliniklere gönderilmektedir.

MahkumServisi Personel;

5 erkek 5 kadın olmak üzere toplam 10 yataktan oluşmaktadır.Poliklinikte yatış kararı verilen mahkumlar serviste tedavi edilmektedir.Tüm odalar cezaevi konseptinde dizayn

edilmiştir.Ayrıca odalarda kamera mevcuttur.Kolluk odasındaki bilgisayardan kamera vasıtasıyla izleme ve gözlem yapılmaktadır. Mahkum biriminde toplam üç sağlık memuru görev

yapmaktadır. Mahkum Biriminin işleyiş amacı, mahkumun insan hakları çerçevesinde muayene ve tedavisinin yapılması (Firarın önlenmesi), doktor, sağlık personeli ve vatandaşlarımızın güvenliğinin

sağlanmasıdır.

08 Nisan 2022