İdari Birimler

Kamu - Özel İşbirliği İletişimKamu - Özel İşbirliği İletişim

Kamu-Özel Ortaklığı kapsamında yürütülen hizmetlerle ilgili olarak yapılan her türlü yazışmaları ve  takibini  yapar.

 

* Firmaya giden ve firmadan gelen yazıların arşivlenmesi

* Hastanemiz içindeki birimlerden gelen taleplerin firmaya iletilmesi

* Koordinasyon Kurulu ile ilgili evrakların hazırlanması ve arşivlenmesi


PERSONEL BİLGİSİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
 Ali DAVRAZ V.H.K.İ. (Birim Sorumlusu) Kamu- Özel İşbirliği İletişim


20 Temmuz 2022