İdari Birimler

Vezne Birimi

                                             
  VEZNE BİRİMİ

Sigortası olmayan  vatandaşların  sağlık hizmeti ücretlerini  almak,

Sigorta pirimini  ödemeyip,  af kapsamındaki vatandaşların  sağlık hizmeti  ücretini almak,

Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları  dışındaki    kişilerin  sağlık hizmetleri  ücretini almak,

Sağlık  Kurulu  tarafından  verilen  Raporların  ücretlerini almak,

Sağlık Bakanlığının  ödemediği hizmetlerin  ücretlerini almak (Plastik Cerrahi, Kotası dolmuş Fizik tedavi ücretleri, 

Ücretli  Hasta  Takip birimi  tarafından  yönlendirilmiş  eski borçları  almak,

Aynı Gün içinde  alınmayan  sağlık  hizmetlerinin  iadesini  yapmak,

Gün sonu toplanan  ücretleri  bankaya  yatırmak,

Gün sonu toplanan  ücretlerin  makbuzlarını  düzenlemek ,  kasa kayıtlarını tutmak,

Gün sonu  düzenlenen evrakları   ay ortası ve ay sonunda,  dökümlerini  İdari Müdür ve İdari Müdür   yardımcısına  imzaya  sunmak,

Gün sonu makbuzlarını ve Gün sonu  kasa kayıtlarını  her ayın son iş günü  Saymanlığa  vermek,

Gün sonu  makbuzlarını ve Gün sonu kasa kayıtlarını  arşivlemek.

 

DAHİLİ  TELEFON NUMARALARI

19311   Alt zemin turuncu  vezne

10134   Üst zemin turuncu vezne

10356   Sağlık kurulu vezne

 

PERSONEL BİLGİSİ

 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
    
 Kürşat ÖZTÜRK V.H.K.İ. (Birim sorumlu)  Vezne
 Uğur OT Bilgisayar İşletmeni  Vezne
 Nezire GÜNDÜZ Memur  Vezne
 Ramazan ÜNAL V.H.K.İ.  Vezne
 Eyup  ÖZYURT V.H.K.İ.  Vezne20 Temmuz 2022