İdari Birimler

İstatistik Birimiİstatistik Birimi Görevleri;

Isparta Şehir Hastanesinin dönemsel ( aylık -3 aylık)verilerinin kontrollerini yapar, eksiklikleri tespit eder, performans kriterlerinin sonuçlarını kayıt altına alarak sonuçları rapor ve sunum şeklinde ortaya koyar.
D blok Z1  katında yer almaktadır.


Dahili Tel: 11954

PERSONEL BİLGİSİ ADI SOYADI ÜNVANIBİRİMİ
 Hülya  HARMANDAR GÖRGÜLÜ Daimi İşçi Bilgi İşlem-İstatistik
 Nazlı  YENER Tıbbi Teknolog İstatistik


18 Nisan 2022