İdari Birimler

Mutemetlik BirimiMutemetlik Birimi

Yapılan İşlemler

 • 1-657 ye tabi kadrolu ve sözleşmeli memur maaş işlemleri
 • 2-Nöbet ödemeleri
 • 3-Performansa dayalı ek ödeme
 • 4-375 Sayılı ve 209 Sayılı kanuna göre yapılan sabit eködemeler
 • 5-Sürekli Görev yolluğu
 • 6-Geçici Görev yollukları
 • 7-Kadrolu işçi maaş ödemeleri ve sgk takipleri
 • 8-Maaş ödemesi yapılan personellerin EMSAN  veri giriş ve takibi
 • 9-Fiili Hizmet Bordroları
 • 10-Sendika üyelik işlemleri ve kesintileri
 • 11-İcra Borcu kesintileri ve yazışmaları
 • 12-Sosyal yardım ödemeleri
 • 13-Borçlanma Bordroları ve takibi
 • 14-Doktor Mali Sorumluluk Sigortası Kurum Karşılığı Ödemeleri
Tel(Dahili) :19475

PERSONEL BİLGİSİ

 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
    
 Ramazan YILDIZ Sağlık Memuru (Birim Sorumlusu) Mutemetlik
 İbrahim YALÇIN Veri Haz. Kont. İşlt. Mutemetlik
 Şevket KOCABAŞ Veri Haz. Kont. İşlt. Mutemetlik
 Vedat MİLCİ Veri Haz. Kont. İşlt. Mutemetlik
 Arif KARAGÜL Teknisyen Mutemetlik
 Muhammed Mikayil ÖRDEK Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) Mutemetlik
 Erol ŞAHİN Tıbbi Sekreter Mutemetlik07 Ağustos 2023