İdari Birimler

Ücretli Hasta Evrak Takip BirimiPERSONEL BİLGİSİ

 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
    
 Esra TAŞBAŞ Veri Haz. ve Kont. İşlt. Hasta Evrak Takip
 Hasan AYDOĞDU Veri Haz. ve Kont. İşlt. Hasta Evrak Takip
 Alime ERDOĞAN Kimyager Hasta Evrak Takip
 Fadime ŞAHİN VGE (Akfen) Hasta Evrak Takip


ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ ÜCRETLİ HASTA TAKİP BİRİMİNDE YAPILAN İŞLEMLER:

1-Hastanemiz Acil polikliniğinde tedavi olup sağlık güvenceleri olmayan hastaların takibi.
2-Hastanemiz Acil polikliniğinde sağlık hizmeti alıp yatış kararı verilen sağlık güvenceleri olmayan hasta ve
evrakların takibi.
3-Polikliniklere gelen sosyal güvencesi olmayan ve ücret ödeyemeyen hastaların takibi.
4-Hastanemizde yatarak tedavi görürken hastanemizden kaçan hastaların takibi.
5-Trafik kazası ile hastanemize gelen hastaların trafik kazası belgelerini ilgili yerlerden resmi yazı veya telefonla
temin edilmesi hbys sistemine taranması ve takibi.
6- Hastanemiz tüm birimlerinde tedavi gören hastaların işlemlerinde hatalı işlem yapılması sebebiyle birimimize
intikal etmiş olan hastaların ücret işlemlerini takip etmek.
7-Sağlık Güvencesi olmayan hastaların TC. Vatandaşlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna ve diğer kurum veya
kuruluşlarla ilgili olanların kurumlarına yönlendirip sağlık güvencelerini aktif hale getirttirilip takip-provizyonsevk
belgesi- kimlik veya karne fotokopisi vb. gibi belgelerin teminini sağlayarak tedavi masraflarının
faturalandırılarak tahsil edilmesini işlemini sağlamak takip etmek.
8- Hastanemizden sağlık hizmeti alan hastaların tedavi masraflarını ödemeleri konusunda tedavi masraflarının
ödenmesi konusunda tebligat yapmak (iki defa).
9-Tedavi masraflarını ödemeyen hastaları ilimizdeki il sağlık müdürlüğündeki Hukuk ve Muhakemat birimine
evrakların tahsili konusunda işlem yapılması hususunda göndermek ve takibini yapmak
10-Tedavi masraflarını ödemeyen hastaların evraklarını ilimizdeki il sağlık müdürlüğündeki Saymanlık
Muhasebe Birimine Sağlık Bakanlığı TDMS gereği şüpheli alacaklarımızın kayıtları ve takibi. Aynı Zamanda
Hastanemiz Tahakkuk birimine de bilgi ve belgelerin gönderimi sağlık bakanlığı bilgi işlem ve veri tabanına
bilgilerin kaydının yapılmasının sağlanması ve takibi.
11- Hastanemizde tedavi olan ve adres ve iletişim bilgileri kimlik numaraları gibi ulaşılması güç olan bilgiler
için TC.Vatandaşlarını Nüfus Müdürlüğünden resmi yazı ile istemek. Yabancılarında resmi yazı ile il göç
müdürlüğünden istemek.
12- Hastanemizden ücretli olarak tedavi olmak için ücret ödeme yapanların işlemleri herhangi bir nedenle sağlık
hizmeti alınamaması sebebiyle ücret iadesi için hastanemize dilekçe ile başvuranların ebys- hbys den
kontrolünün sağlanması ve ödeme yapılması veya ödenmemesi için gerekli araştırma yapılarak dilekçelerin
cevabı ve yazıları takibi.
13-Hastanemizde tedavi olan hastaların bankaya ödeme yapanların banka kayıtları kontrol edilerek ve hbys den
kontrolü sağlanarak işlemleri takip edip Saymanlık birimine bilgi ve belgeleri iletmek ve takibi.
14-hastanemizde tedavi olup borcu olanları hbys sisteminde uyarı koyarak ödenmesini sağlamak ve takibi.
15-Faturadan dönen bazı kurumların bazı şahıslarının tedavilerini ilgili kurumun tedavi yönetmeliklerine göre
ödenmeyen hastalara çağrı yapmak. İşlemlerini takip etmek.
16-Hastanemize herhangi bir sağlık kuruluşundan adli olarak sevkli gelen hastaların adli raporlarını istemek hbys
taramak ve takibi.
17-hastanemizden bilgi ve belge temini konusunda hasta dilekçelerine cevabı yazı yazmak. Diğer kurum veya
kuruluşlardan gelen yazılara cevap vermek.
18-Yapılan tahsillerin kayıtların tutulması.
19-Sağlık kuruluna hizmet almak için gelmiş olan hastaların evraklarından dolayı ücretli olanların takibi
20-Birimimizce yapılan her türlü iş işlemlerden iç ve dış denetime hazır olmak.


20 Temmuz 2022