İdari Birimler

Tüketim Ambarı


Tüketim Ambarı

Hastanemizde Tüketim malzemesi olan Kırtasiye, Basılı Evrak, mefruşat gibi malzemelerle Laboratuvar malzemelerinin  ihalesi, malzemelerin temini ve dağıtımı bu birimden sağlanır. Temini yapılan malzemelerin muayenesi, kabulü cins ve niteliklerine göre sayarak teslim alımı yapılır. Doğrudan tüketilmeyecek olan malzemeler depoda muhafaza edilir. Malzemelerin giriş ve çıkışları yapılır, belgeleri düzenlenir ve klasörlenir. Tüketim malzemeleri ihtiyaç sahibi birimlere peyderpey verilir.


Dahili Numaralar: 19485, 19486, 19487

PERSONEL BİLGİSİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
 Hikmet GÜNGÖR Teknisyen(Taşınır Kayıt Yetkilisi) Tüketim Ambarı
 ŞerifeOĞANBERDİTıbbı Sekreter (Birim Sorumlusu) Tüketim Ambarı
 ReyhanKARATAŞ Veri Haz. ve Kont. İşlt. Tüketim Ambarı


29 Kasım 2022