İdari Birimler

Hasta Hakları Birimi

 
HASTA HAKLARI BİRİMİ

 

Hasta Hakları Birimi, hastaların şikayetlerini, sorunlarını ve dertlerini anlatabilecekleri, çözüm bulabilecekleri ve ÖNERİ-TEŞEKKÜR amaçlı müracaat edebilecekleri birimlerdir.

 

HASTA HAKLARI

 

1-Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

2-Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

3-Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

4-Mahremiyet, gizlilik

5-Reddetme, durdurma ve rıza hakkı

6-Güvenlik hakkı

7-Dini vecibelerini  yerine getirebilme hakkı

8-İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık ve rahatlık görme hakkı

9-Müracaat, şikayet ve dava hakkı

10-Ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı

 

HASTA SORUMLULUKLARI

 

1. Genel Sorumluluklar

2. Sosyal Güvenlik Durumu

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

4. Hastane Kurallarına Uyma

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

 

 

HASTA HAKLARI BİRİMİ HANGİ ALANDADIR

 

Hasta Hakları Birimi Z kat yeşil zemin alanda bulunmaktadır.

 

 

 

HASTA HAKLARI BİRİMİ TELEFON NUMARASI

Dahili Tel

10066


PERSONEL BİLGİSİ

 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
    
 Neslihan ARSLAN Sorumlu Hasta Hakları
 Ayşen UĞUR GÖK Birim Personeli Hasta Hakları
 Hilal GÖZE Birim Personeli Hasta Hakları


20 Temmuz 2022